Thoesblad

NEIS

GEDICHT


Novemberzang

Het is begunnen in de maond november

de maond van dood - doe zag ik dij

ik drunk de liefde oet de grote emmer

en dacht an bluien in de maond van mei

wat is het daz’ doe mij zo kuuz’ vergeten?

wat dij beweug? Ik zal het nimmer weten

ik vuul mij naobers vale lappieskat

de wind is dood, de aksters schrouwt van dat

mien lief is vort - jao ‘k heb mien lief verleuren

maor ‘k hol ze lös, ik hol ze lös de deuren…

Roel Reijntjes