zuidlarenpeterkerk{multithumb}Twintig basisschoelen in de gemiente Tynaorl hebt met de middenbouwgroepen metdaon an het preject Peter en de wolf in het Drents.  Kinder bint in het preject gangs met (semi-)klassieke meziek, streektaol, drama, beeldende vörming e.d. Het ICO hef in de gemiente Tynaorl de leid’ in handen en is hoofdorganisator via het cultuurmenu. Op dunderdag 30 april waren der twee veurstellingen in de stampvolle Kandelaarskerk in Zuudlaoren. Drents verteller was Martijje en het Eolian Ensemble zorgde veur de muzikale begeleiding.