Meertalig onderwies wordt in de samenleving steeds belangrieker. Het Nederlands, Drents en het Duuts hebt veul overienkomsten. Gedippeteerde Rein Munniksma: “In het schooljaar 2015/2016 willen we gericht in Zuidoost Drenthe het gebruik van beide talen bevorderen door praktische verbeteringen in het onderwijs en nauwe verbindingen met de arbeidsmarkt. Meertaligheid biedt kansen voor werk en ontplooiing.”

Stenden Hogeschool giet dit anjagen mit een coördinator Drents/Duuts. Dit kan uutgreuien tot een modern lectoraat. De coördinator mut hard an de slag um het Drents en het Duuts in verschillende vakgebieden deur te voeren. Mit het (bij)scholen van docenten en studenten kan, via meertalig onderwijs, de taalontwikkeling in het Nederlands, Drents en Duits beter worden.

Enkele basisschoelen in Zuudoost-Drenthe kriegt de kaans um extra lessen Duits en Drents te geven in de vorm van een pilot. Het Huus van de Taol giet de website www.wiesneus.nl (website in ontwikkeling mit verzameld lesmateriaal) wieder ontwikkeln, zodat de komende vier jaor een kwalitatief goed anbod van lesmateriaal ontstiet, veur kiender en veur volwassenen.Op de arbeidsmarkt, zowel in Drenthe as over de Duutse grens, kan meertaligheid bijdragen an de kaans op wark. Hierbij wordt onder aandern anehaokt bij het samenwarkingsproject ‘Grensoverschrijdende arbeidsmarkt Drenthe-Emsland’ van provincie, gemienten en UWV, waorbij warkzukenden an een baan in Duutslaand ehölpen wordt.