Dizze week kwam de Nieuwe Drentse Volksalmanak uut. De Nieuwe Drents(ch)e Volksalmanak is de opvolger van de Drentsche Volksalmanak (1837-1851) en komp uut sinds 1883. In de loop van de jaoren is de almanak uutegreuid tot een historisch en archeologisch jaorboek van Drenthe. In de leste Volksalmanak stiet o.a. een verhandeling van Henk Nijkeuter over de Streektaal in de Drentse literatuur van 1837 tot heden. Aj dit stuk lezen wilt dan moej even hier klikken. Wie de Nieuwe Drentse Volksalmanak wil kopen mut hier klikken.

In het gemientehuus van Tynaorl wordt op 29 november het boek Het werd stil op de es prissenteerd. Een biezunder boek over de zaanddorpen Zuudlaoren, Westlaren, Midlaren en de veendorpen De Groeve, Zuudlaorderveen en Schuilingsoord. Schriever Jan Kraak verzamelde jaorenlang historische en geografische gegevens en praotte mit deskundigen en tientallen (old-)inwoners. Een boek mit mooie en biezundere foto's die bij veul meinsen tot neie verhalen of olde herinnerings leiden zult. Het boek is vanof donderdag 30 november te koop bij Bruna Zuudlaoren en bij het Huus van de Taol. En vanzelf ok via de webwinkel van Het Drentse Boek.

Op vrijdag 10 november wordde in de Amer in Amen tijdens de Literaire Hemel het 150e nummer van Roet prissenteerd. Albert Haar gunk in gesprek mit vrogger redactielid Rouke Broersma. Broersma vertelde over het belang van een Drents literair tiedschrift. De Drentse literatuur kan zich meten mit de Nederlandse literatuur. Hij verwacht dat Roet mit gemak het tweehonderdste nummer kan halen.
Op zaoterdag 11 november wordde de feestelijke Roetuutgave nog ies evierd mit schrievers in het Roetcafé. Op de foto de redactie: Jan Harbers, Lukas Koops (eindredacteur), Ton Peters en Sacha Landkroon.

redactie Roet

 

Tea Nijnuis uit Peize hef op vrijdag 10 november heur darde bundel Nao zoveul jaor uutegeven.Literatuurhistoricus Henk Nijkeuter kreeg het eerste exemplaar. Der zat een periode van twaalf jaor tussen de veurige bundel van Tea en dizze neie. De titel is dus rap verklaard.
Het boek van Tea is in eigen beheer uutegeven mit hulp van het Huus van de Taol. Het boek is dus ok via de website drentheboeken.com  en bij het Huus van de Taol te verkriegen. Tea had een drok weekend, want zij wordde op zaoterdag 11 november officieel de neie Taolschulte van de gemiente Noordenveld. Daormit namp zij het stokkie over van Jan Kemkers.

Op woensdag 8 november hef Jannie Boerema heur neie bundel Leeive, Lieve Eva prissenteerd. Het eerste exemplaar was veur Marga Kool die de neie bundel uutbundig prees. De schriefster wet in riek Noordenvelds persoonlijke en universele ervaorings met mekaor te verbinden en lezers in het hart te raoken. Gedichten die as een biografie te lezen binnen in de vörm van een breeif an het overleden zussie dat ze nooit kend het. Heur gedichten binnen soms poëtisch, met kleurige beelden en mooie woordvondsten, maor soms ok haard en rauw en onontkombaor. Soms hebben ze de vörm van vrije verzen en soms liekt het proza, maor altied het het gedicht van Boerema een niet te missen eigen karakter. Dat mak Leeive Lieve Eva tot een weerdige opvolger van de veurige bundel Over de regenboog die algemeein as eein van de betere Drentse gedichtenbundels beschouwd wordt.Het boek is verkriegbaar bij de Drentse boekhandels of bij het Huus van de Taol en in oonze webwinkel.

Op vrijdag 10 november wordt tijdens de Literaire Hemel het 150e nummer van het Drents letterkundig tiedschrift Roet prissenteerd in café De Amer in Amen. Een interview mit Rouke Broersma én een gratis exemplaar van dit extra dikke jubileumnummer veur alle bezukers. Aandere gasten bij de Literaire Hemel bint: Marjolein van Heemstra en Jannie Regnerus over heur ontmoetingen mit Tsjêbbe Hettinga. Aanvang 20.30 uur. Meer informatie over risserveren in de folder.

 

 

Zundag 29 oktober kuj naor Taal an Taofel bij zaal Wielens in Noord-Sleen. Gasten bint dizze keer Marga Kool en Jan Veenstra veur de proza en poëzie en Annemiek Goelema veur de muziek. Aj wilt risserveren kuj hier de informatie vienden.

Dat ik besta komt door de taal is de name van de biografie over Gerard Nijenhuis die begun 2018 uutkomp bij Het Drentse Boek. De schriever is Lukas Koops, die nao zien biografie over Relus ter Beek het tied vund um een biografie over een literair figuur uut Drenthe te maken.Veur de biografie hef Lukas Koops uutgebreid en openhartig espreuken mit zowel Gerard Nijenhuis as mit meinsen die hum in verschillende periodes van zien leven hebt ekend. Gerard Nijenhuis wordt in jannewari 86 jaor.

 
Pagina 1 van 42