Langste dag!

21 juni 2017

Vandaag is het de langste dag. Dat betiekent ok de kortste nacht. Weinig tied dus um naost joe te liggen. Dan kuj beter even het boeken kopen van Anne Doornbos: In nachten dat ik naost jou lig. Kan ok via de webwinkel!

De Historische Vereniging Gemiente Diever hef op 14 juni een bundel columns van Klaas Kleine uutegeven. In 2000 is Klaas Kleine op 60 jaorige leeftied uut de tied ekomen. Naost schriever was Klaas Kleine hoefsmid, koster, geitenfokker, kezemaker, vioolbouwer, toneelspeuler (Shakepeare) en docent Drèents. Vanof 1982 publiceerde hij in Roet, vèer jaor was e veurzitter van de Drentse Schrieverskring. Klaas kun niet zunder het schrieven van columns. Hie deed dat in het Neisblad van het Noorden, maondblad Drenthe, Radio Noord, Radio Drenthe en het Dieverder hoes-an hoes-blad. Hij kreeg in 1996 de Simon van Wattumpries. Zien columns uut het Neisblad van het Noorden en uut Maandblad Drenthe bint verzameld in dizze verhalenbundel van Klaas Kleine. Het boek is te kriegen via de Historische Vereniging Gemeente Diever (10 euro veur leden) en via de website www.drentheboeken.com van Het Drentse Boek ( € 15,00) Kiek bij Boeken in eigen beheer.

Leny Hamminga en Anne Doornbos bint de streektaalschrievers die op zaoterdag 17 juni van half tien tot kwart over tien in het programma van Zomerzinnen staot. Kiek op de website van Zomerzinnen veur meer informatie over heur. In de boekenkraam van boekhandel Van der Velde uut Assen bint op Zomerzinnen heur boeken te koop. Wieder treedt op vrijdag 17 juni de Stroatklinkers uut Grunnen op. Zomerzinnen duurt twee dagen lang. Veur alle informatie kiek op www.zomerzinnen.nl

Bij de olde Bartholomeuskerk van Blijdenstein bij Runerwold is bij de Twaalfapostelenboom deur het Huus van de Taol (via de Taalschulte en keurnoten van De Wolden) een bord mit een Drents gedicht van Ria Westerhuis eplaatst. Lange eleden bint der symbolisch twaalf kleine scheuten bij mekare ezet en die bint vergreuid tot een grote boom, de Twaalfapostelenboom. Roelof Kloosterziel hef der in Da's Mooi van 6 juni 2017. een mooi stukkie over eschreven.

Dizze hele week (van 22 t/m 28 mei) is het de Week van het Luusterboek. Boekensite Hebban.nl organiseert dizze activiteit veur het eerst; de week van het Luusterboek bestiet al sinds 2005. Der bint ok Drentse luusterboeken down te loaden. Aj ies kiekt bij www.luisterrijk.nl dan kuj luusterboeken kopen van o.a. Gerard Nijenhuis, Leny Hamminga, Suze Sanders, Delia Bremer, Ria Westerhuis en Erik Harteveld. Kiek veur meer informatie over de week van het Luusterboek op weekvanhetluisterboek.nl

De redactie van de populaire boeken/lezers-site Hebban.nl hef op heur site een overzicht maakt van spannende boeken die in de twaalf previncies van Nederland speult en Moord in het Mantingerveld van Tieme Woldman is daor iene van. De redactie beveelt telkens twei boeken per previncie an. Van 9 t/m 25 juni bint de spannende boekenweken. Misschien een reden um dit boek an te schaffen? 

 

Het neie boek van Ger Veenstra het Oet de schoel klapt. Ger Veenstra is een echte onderwiesman. Gien wonder dus dat hij de mooiste en de grappigste verhalen uut zien onderwiestied opeschreven hef. Allewel hiel veul meinsen situaties herkennen zult van heur eigen schoeltied, zult de verhalen veur meinsen uut Börger en umstreken hielemaole bekend veurkomen. Ie kunt het boek bij Ger zelf bestellen (0599 235398) maar het boek is ok verkriegbaar bij www.drentheboeken.com onder het koppie Boeken in eigen beheer. Het kost € 9,95

Op zaoterdag 29 april prissenteerde Leny Hamminga heur mininovelle Lena. Het eerste exemplaar gaf Leny an heur tantje Aaltje. Tijdens de prissentatie roemde veurzitter van het Huus van de Taol, Anne Doornbos, de gave van Leny Hamminga um een familiegeschiedenis zo beknopt en indrukwekkend weer te geven.Der bint vieftig exemplaren van het boek edrukt. Het boek kan allent via het Huus van de Taol aneschaft worden, via de webwinkel of in het kantoor an het Raadhuisplein in Beilen. Zolang de veurraod strekt.

Pagina 1 van 40