Moi, ik ben Arja. Sinds augustus 2019 werk ik als streektaalfunctionaris bij het Huus van de Taol. Ik hou mij bezig met het maken en vernieuwen van cursusmateriaal, beantwoord taalvragen van iedereen die wat wil weten over het Drents en ik verdiep mij in de geschiedenis en literatuur in en over het Drents.

Ik praat Drents. En Twents. En Nederlands. En Duits. Ik ben er heel blij mee dat ik met streektaal opgegroeid ben, dat heeft mij veel gemak gegeven bij het goed leren praten van de andere talen. Ik vind streektaal een taal van het hart, waarmee ik dingen uitspreken kan die ik in het Nederlands niet goed verwoord krijg. Wanneer ik één mooi Drents woord moet kiezen, dan kies ik ‘kuiern’: een woord dat je in beide talen die mij lief zijn – Twents én Drents – kunt gebruiken.