Onderwies - Huus van de Taol

Het Huus van de Taol is op veul fronten actief op het gebied van onderwies.

VVE, Basisschoele, Veurtgezet Onderwies en PABO.

En wieder gef het Huus van de Taol ok cursussen veur volwassenen.

Ongeveer dartig docenten staot klaor um cursussen te geven bij oe in de umgeving. Zuuk een groepie van een man of tien bij mekaar en neem contact op mit het Huus van de Taol.

 

Aj kinder tot een jaor of twaalf in anraking met het Drents brengen wilt, dan kuj hiel veul vinden op www.wiesneus.nl.

Echt waor? Echt waor! is een gloepends nei plan van een gloepends neie stichting. De Stichting StreekTaol in Projecten wil dinger veur het underwies ontwikkeln waorbij de umgeving, de geschiedenis en de taol van Drenthe oetgangspunten bint. As eerste is Echt waor? Echt waor! maokt, bedoeld veur de bovenbouw van het basisunderwies. Het giet hierbij um een project waorin leesbegrip, streektaol en gebeurtenissen in de Drentse geschiedenis bij mekaor bracht bint in tien verschillende katernen, die naor de neiste underwieskundige inzichten ontwikkeld bint en gebroekt worden kunt in de plaots van aander underwiesmateriaol. Dat wordt helder oetstukt in de Gebruikswijzer. Op 26 oktober is het plan prissenteerd.

Op 18 februari 2015 hef de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) instemd met een vierjaorig actieplan van het Huus van de Taol, Stenden Hogeschool en de provincie Drenthe. Dat actieplan hef as doelstelling: bevordering van het gebruuk van Drents en Duuts in het onderwies. Op 13 april wordt der bijpraot èn wordt de neie website www.wiesneus.nl officieel lösdaon.

Op donderdag 25 febrewari deelde meester-veurlezer Herma Stroetinga tips en trucs uut an de vrijwilligers die as de komende maond veurlezen gaot op de Drentse basisscholen. Een gezellige aovend waorbij veul wordde elachen maar ok veul eleerd!

Drie weken lang gaot de kiender van obs de Bascule in Nei Amsterdam an de slag mit de Drentse taal. Martijje zingt Drentse liedties mit de leerlingen en Jan Germs gef workshops Drents. Maar der is vanzelf veul meer! Wij viendt het een geweldig mooi idee!

Op dinsdag 19 jannewari giet der in Hollandscheveld de cursus Dieper deur Drenthe van start. Der is nog plek veur enkele cursisten.

Het Huus van de Taol is op veul fronten actief op het gebied van onderwies.

VVE, Basisschoele, Veurtgezet Onderwies en PABO.

En wieder gef het Huus van de Taol ok cursussen veur volwassenen.

Ongeveer dartig docenten staot klaor um cursussen te geven bij oe in de umgeving. Zuuk een groepie van een man of tien bij mekaar en neem contact op mit het Huus van de Taol.

Elkenien denkt vaok dat 't slim stoer is um de spelling van het Drents te leren, maor in vief aovends kuj de spelling van het Drents under de knei kriegen. In 1987 hebt de Staoten van Drenthe de spelling van de Drentse taol officieel erkend.  Een cursus Drèentse spelling in vief lessen waorin behalve de algemiene spellingregels ok andacht is veur zaken as verkleinwoorden, het samentrekken van woorden en warkwoordvervoegings. De cursus wordt jaorlijks geven in 't pand van het Huus van de Taol in Beilen. De spellingcursus wordt altied in 't naojaor egeven, vanof de eerste woensdag in oktober.

Kosten: € 40,00 per dielnimmer.

Pagina 1 van 3