Echt waor? Echt waor!

8 sept 2016

Echt waor? Echt waor! is een gloepends nei plan van een gloepends neie stichting. De Stichting StreekTaol in Projecten wil dinger veur het underwies ontwikkeln waorbij de umgeving, de geschiedenis en de taol van Drenthe oetgangspunten bint. As eerste is Echt waor? Echt waor! maokt, bedoeld veur de bovenbouw van het basisunderwies. Het giet hierbij um een project waorin leesbegrip, streektaol en gebeurtenissen in de Drentse geschiedenis bij mekaor bracht bint in tien verschillende katernen, die naor de neiste underwieskundige inzichten ontwikkeld bint en gebroekt worden kunt in de plaots van aander underwiesmateriaol. Dat wordt helder oetstukt in de Gebruikswijzer. Op 26 oktober is het plan prissenteerd.

Echt waor? Echt waor! is een tweetaolig project. Het Drèents en het Nederlands hebt een geliekweerdige positie. De zogenuumde ankerverhalen kunt netzogoed in het Drèents as in het Nederlands (veur)lezen worden. Umdat de Drèentse en de Nederlandse variant naost mekaor staot, kunt ze ok direct met mekaor vergeleken worden. Dat mak het vanoet taolig oogpunt spannend en interessant. Op dizze manier wordt vörm geven an de oetkomsten van underzuuk: goed veur de taolontwikkeling, kinder wordt taolgevuliger en heur analytisch denkvermogen wordt stimuleerd.
Boetendes verriekt Echt waor? Echt waor! de geschiedenislessen met gebeurtenissen oet Drenthe en oefent de kinder vaardigheden op het gebied van begriepend lezen. Het giet dus um een iezerstarke combinaotsie van streektaol, regionaole geschiedenis en begriepend lezen.

Wij hoopt dan ok dat veul schoelen Echt waor? Echt waor! gebroeken gaot. Zie zult de weerde van de streektaol in het underwies zien, de motiverende warking van regionaole geschiedenis ontdekken en meer oefenmeugelijkheden veur begriepend lezen hebben.
De methode is ontwikkeld deur Geert Woldman en Jent Hadderingh.

De basisschoelen in Drenthe kriegt via e-mail meer informatie over bestellen.