De Drentstalige cantorij Metandoen wordde bijna tien jaar geleden opericht um mit te warken an Drentstalige karkdiensten. Dat doet zij zo'n acht keer per jaor. Daor bint ok vaak radiodiensten bij die deur RTV Drenthe wordt uutezönden. Het koor stiet onder leiding van Jacques Bolhuis uut Rolde en zij rippeteert ien keer in de veertien dagen op dinsdagaovend in het Huus van de Taol. An het lidmaatschap van dit koor bint gien kosten verbunden, allent de reiskosten bint wel veur eigen reken. Het ledental is o.a. deur vergriezing de leste jaoren teruge-elopen van dartig naor zo'n twintig leden. As het oe wat lek um mit te zingen, neem dan ies contact op mit de dirigent via tillefoonnummer 0592-242378 of bel even mit het Huus van de Taol (0593 371010)

 

De warkgroep Drentstalige Karkdiensten is een actieve warkgroep binnen het Huus van de Taol. Zij organiseert karkdiensten in het Drents, gaot seins zelf veur en zij vertaalt ok biebeldelen.Op dit moment is de vertaalgroep bezig mit het naor het Drents overzetten van het boek Exodus.Een aander deel van de warkgroep warkt an het vertalen van karkelijke liedern. In het verleden is de bundel Psalms en gezangen in Drèents uutekomen, mar dizze papieren uutgave is hielemaol uutverkocht. Alle liederen uit Psalms en gezangen in Drèents bint wel beschikbaar via de website van het Huus van de Taol.  Daoran bint in 2013 nog ies een kleine honderd karkliedern toe-evoegd. Deur de noeste arbeid van de warkgroep bint der onlangs nog weer ies honderd liedern eplaatst.

Zundag 8 oktober begunt het seizoen van Taal an Taofel bij Grand Café De Brink in Dwingel. Taal an Taofel  is een combinatie van literatuur, zang, muziek en lekker eten. Gasten bint: Henk Vos (poëzie), Anne Doornbos (proza) en Willem Fledderus (muziek). Kaorties kost bij risserveren € 19,00. Veur meer informatie kuj hier kieken.

De prissentatie van de Zinnig 5, de Regenboogzinnig, vund op dinsdag 3 oktober under een stralend zunnegie plaats in Bronneger, de woonplaats van schriever Gerard Nijenhuis en zien man Jan Gilhuis. De Regenboogzinnig is uutegeven in het kader van de Regenboogweek die volgende weke plaatsviendt. Verschillende projecten en organisaties staot stille bij de sociale acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. De provincie Drenthe is sinds 6 juli veurig jaor officieel de eerste regenboogprovincie van Nederland.Nao een inleiding van Annemiek Meijer, redactielid van de Zinnig, kregen Gerard en Jan het eerste exemplaar overhandigd in een golden tasse. De abonnees kriegt de Zinnig dinsdag of woensdag in de busse. De grote boekhandels in Drenthe verkoopt de Zinnig ok. Neie abonnees bint vanzelf van harte welkom!

 AnnemiekprissentatieGlazenregenboogTaartZinnig5InterviewRAdioDrenthePrissentatiebutenZinnig5

Jetta Klijnsma is de neie Commissaris van de Koning van Drenthe.Het Huus van de Taol fielsieteert heur vanzelf van harte mit dizze neie functie! Het Huus van de Taol kan trouwens an de bak mit de cursussen. Was eerst de neie borgemester van Midden-Drenthe geïnteresseerd in een Drenthecursus, nou hef oonze neie Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma ooit beloofd dat zij meer wil weten van de Drentse taal as zij teruggekomp naor het Noorden! En wij, wij bint wies mit alle neie cursisten!

Op 3 oktober wordt Zinnig nummer 5 prissenteerd.Het is een speciale Regenboogeditie. Dit in verband mit de culturele Regenboogweek die van 7 - 14 oktober plaatsviendt. Verschillende projecten en organisaties staot stille bij de sociale acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. De provincie Drenthe is sinds 6 juli veurig jaor officieel de eerste regenboogprovincie van Nederland. Het eerste nummer zal worden prissenteerd an Gerard Nijenhuis en zien man Jan Gilhuis. Zij staot mit zien beiden op de veurkaant van de neie Zinnig. Kiek veur meer activiteiten in de Regenbook op de site van de provincie Drenthe.

Daniël Lohues zung het al: “Niks is slimmer as stille blieven staon.” In ’t Huus van de Taol vin wij dat ok en daorum heb wij altied ien of twee ogen op de toekomst richt. En dat doew niet allén vanoet het gemientehoes in Beilen. Daor betrek wij geern oeze vrijwilligers bij, die ogen en oren in hiel Drenthe hebt.
Woensdag 27 september heb wij een mooie bijienkomst met oeze vrijwilligers had. In zalencentrum Muller hadden we een hiel boeiende aovend, waor van alles en nog wat op batterij kwam. Ien van de belangrieke gespreksunderwarpen was de vraog hoe wij (nog) meer mèensen betrekken kunt bij het Huus van de Taol. En ok hoe wij meer bekendheid an de organisatie en zien activiteiten geven kunt. Want… wij wilt geern dat elkenien zuch betrökken vuult bij het Huus en bij de streektaol, dat mooie, unieke cultuurgoed. Wij wilt körtum geern veul meer Huusvrienden. En eh… aj dit leest, het Drents een warm hart toedraagt en nog gien Huusvriend bint, wat let je en wor het gauw.

Pagina 1 van 34