Vanof vandaog kuj op warkdagen kieken en luustern naor een Drèentse schriever. Hij of zij les veur oet eigen wark op oeze facebookbladziede um 15.00 uur. Niet heul lang vanzölf; daorveur pak je een boek. Oeze winkel in het Huus zit dicht. Maor boekhandels bint nog lös. En oeze boekenwebstee ok vanzölf: www.drentheboeken.com.

 

Beste cultuurmakers in de previncies Grönning, Drenthe, Fryslân, Overiessel en Gelderland,

Pasleden hef het noordelijk samenwarkingsverband We the North met de previncies Overiessel en Gelderland en het Ministerie van OCW een subsidieregeling opensteld: de Culturele Regeling Proeftuin Meertaligheid. Dizze regeling mak het meugelk subsidie an te vraogen veur provincie-overstijgende culturele preducties waorin meertaligheid een rol hef, en dan met name streektaal-meertaligheid.

De instuurdaotum veur de eerste 'tender' was 1 meert 2020, die veur de tweede, leste meugelkheid um subsidie an te vraogen is 1 juni 2020.

In febrewari hef der in Grönning een eerste succesvolle netwarkbijienkomst west, die een koppel schiere anvraogen opleverd hef. De kwartiermakers hadden veur um in anloop naor de tweede instuurdaotum vanneis zo'n netwarkbijienkomst te organiseren. Corona gooide roet in het eten.

Um toch vraogen van cultuurmakers te beantwoorden en um ideeën en contacten oet te wisseln, heb ze een 'webroom' opend: www.whereby/welkomindeproeftuin . Daor zult de kwartiermakers op vrijdag 17 april tussen 09.00 en 17.00 uur op ofspraak beschikbaar weden veur alle vraogen over de regeling en over jullie prejectplannen. Ze neugt cultuurmakers um veur dunderdag 16 april een ofspraak te maken via: https://proeftuinmeertalingheid.youcanbook.me. Der kunt gesprekken inboekt worden van standaard 15 minuten. Ter veurbereiding op 't gesprek kuj een e-mail sturen naor Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . 

Veur de subsidieveurweerden, het anvraogformulier, meer informatie en contactmeugelkheden over de 'Proeftuin Meertaligheid' kuj kieken op de webstee http://www.wethenorth.org/proeftuinen/meertaligheid/ . 

De kwartiermakers Goffe Jensma en Anne Popkema hoopt dat ze je zo tóch helpen kunt um met schiere cultuurprejecten deel te nimmen an de 'Proeftuin Meertaligheid'. Ze ziet je geern online op vrijdag 17 april!

 

Dit jaor make wij de prieswinnaars bekend via de website van het Huus van de Taol en facebook. Deur het Corona-virus giet de huldiging in Börk niet deur.

Hoewel de juryleden zonder uutzondering vertelden dat het eigenlijk gien doen is, appels en peren vergelieken en dit jaor ok nog mit een thema waor zo veul inhold bij kan komen kieken, is der toch een keuze emaakt.

Het was lastig en zoas jurylid Gerrit Dannenberg zei:

Jureren is beoordelen en mangs ook veroordelen van creatieve producten. Dat kan onherstelbare schade biej de kunstenaar veroorzaken en geet dus fealijk tegen mien principe in, mer met een bloodend harte maak ik oonderstoande opmoarkingen oawer de verhalen.

Waoraj an kunt ofleiden dat de juryleden serieus wark van heur taak emaakt hebt. De jury bestund uut meinsen mit wortels in verschillende provincies: Ina de Raad, Peter Riksma, Gerrit Dannenberg, Ton Peters en de manuscriptenwarkgroep van het Huus van de Taol.

En de wedstried hef der in elk geval toe eleid dat der een groot antal prachtige verhalen eschreven bint. En daor binne wij heel bliede mit! Van een deel van die verhalen kunt de lezers van Zinnig ok mitgenieten, want de komende nummers zult der zeker nog verhalen eplaatst worden.

De winnaar van de schriefwedstried 2019-2020 van het Huus van de Taol en daormit € 350,00 rieker, is  

Are Meijer, hij schref in het Westerkwartiers, het verhaal mit de titel Port

PORT, Are Meijer

Een verhaal dat volgens ien van de juryleden stof veur een hele roman in zich hef, compleet mit psychologische ontwikkeling. Gien woord teveule, hooggeladen taalgebruuk; de spanning blef tot het leste. In compacte zinnen, to the point, wet de schriever de lezer te pakken. Origineel.

Nummer 2 is en daormit € 100,00 rieker:    Ada Waninge uut Roden, mit het verhaal Hoe vrij bi’j?

HOE VRIJ BI’J? Ada Waninge

In Hoe vrij bi’j vertelt een moeder an de dochter hoe zij de oorlog beleefd hef. Feitelijk gebeurt er niks, mar de lezer kreg tegeliek mit de dochter, een beeld van het alledaagse leven in de oorlog. De mensenkennis en wiesheid van de moeder is prachtig beschreven in dit kleine verhaal. Een tiedsdocument.

En nummer 3 is      Jessica Bonnema uut Assen, zij schreef Vrij?

VRIJ, Jessica Bonnema

Het verhaal, eigenlijk allent de gedachten van een oldere man in een verpleegtehuus die zien leven overzet, nemp de lezer as vanzölf mit naor het ende. De stukkies tussendeur, de contacten mit de verpleging, bint levensecht en het speulen mit de tied is knap. Een verhaal dat oe bijblef.

Eervolle vermeldings waren der veur: Jennie Lambers-Niers (Coevern), Tonko Ufkes (Grunning) en Ina Fischer (Vollenhove).

Rodney Niezen kreeg een biezundere vermelding, hij schreef een gedicht.

 

Willy Weerman, oeze taolschulte veur de gemiente Börger-Oring, wil nao 12 jaor het stokkie overdragen an een aander. Dus nou bin we bij het Huus van de Taol op zuuk naor een neie taolschulte!

Dizze ambassadeur vertegenwoordigt oes in de gemiente Börger-Oring en organiseert activiteiten zoas het veurlezen op basisschoelen in de meertmaond-streektaolmaond en onderholdt de contacten met de gemiente.  Vanzölf döt de taolschulte dit niet allenig; zij/hij wordt hierbij holpen deur aandere vrijwilligers uut de gemiente. Wiedere activiteiten op streektaolgebied wordt deur dizze groep zölf bedacht en uutvoerd.

Wie drag de streektaol net zo'n warm hart toe as Willy? Wie wilt 't stokkie van hum overnimmen en der veur zörgen daw deurgaot met de mooie dingen die as we in de gemiente Börger-Oring doet?

Veur meer informatie kuj bellen met oeze directeur Renate Snoeijing op 0593 -371010.

Bi'j cultuurmaker in ien van de 5 noordelijke previncies (Grunning, Fryslân, Drenthe, Overiessel en Gelderland) en hej een preject op het gebied van streekmeertaligheid? Let dan nou goed op! 

De Proeftuun Meertaoligheid gef je de meugelkheid um een mooi project in te dienen veur een publieksvriendelijk, interprovinciaal cultuurproject waorin streekmeertaoligheid een belangrieke rol speult. Het ministerie van OCW hef veur dit jaor € 220.000 beschikbaar steld um dizze streekmeertaoligheid te bevordern!

Lek het je wal wat um hieran met te doen? Kiek dan hier veur meer informatie!

 

Neisgierig naor hoe je Drèents klinkt? De app van WoordWaark kan an de hand van je uutspraak veurspellen waor aj vort komt binnen het Nedersaksische taolgebied! Je huuft allent maor an te geven hoe aj een tiental woorden uutspreken zult in je eigen streektaol. En de app warkt veur het Drèents, Grunnegs en de aandere varianten van het Nedersaksisch die proot wordt in Nederland. Volg de stappen en doe met!

  1. Gao naor WoordWaark en start de kwis
  2. Kies veur elk woord de variant die het dichtst bij je eigen uutspraak ligt. Deur links op de play-button te klikken, kuj de variant ok afspeulen. Deur links op het vinkje te klikken, kuj de variant kiezen die aj zölf het meeste gebruukt.
  3. Maak een opname van je eigen uutspraak deur op het microfoontie te klikken. Druk op 'volgende' as de opname goed lukt is.
  4. Herhaal stap 2 en 3 veur alle tien de woorden.
  5. Vul je leeftied en geslacht in en gao deur naor de veurspelling.
  6. Op de kaort wordt angeven waor de app denkt daj vort komt. Links staot de drie plaotsen die het miest veur de hand ligt.
  7. Belangriek: selecteer op de kaort waor aj écht vort komt (ok as de veurspelling klopt) en druk op versturen. Zo kan WoordWaark de veurspellingen in de toekomst verbetern.

 

Stief bedankt veur het metdoen!

'Woordwies' is der! De Nedersaksische app is deur Hendrik Jan Bökkers in warking steld. In het gebouw van RTV Drenthe stiet een grote smartphone. Nao een druk op de knop kun Hendrik Jan het spel speulen.

'Woordwies' is ontwikkeld door de saomenwarkende streektaolorganisaties van Grunnen, Drenthe, De Stellingwarven, West-Oaverijssel, Twente en de Achterhoek.  
In de app een taolspellegie in de verschillende varianten en het neis vanoet de regio's.

Dizze app is gratis en te downloaden in de google playstore en via de App store van Apple.

Hej wal ies speuld met de gedachte um zölf een toneelstuk te schrieven? Of een musical? Of een revue?

Dan kuj begun aander jaor an de slag!

Het Huus van de Taol neugt je geern veur de cursus Ienakter schrieven in vief lessen en wal op 
za 18 januari van 10 - 13 uur les 1
za 1 februari van 10 - 13 uur les 2
za 15 februari van 10 - 13 uur les 3
za 14 maart van 10 - 14.30 uur les 4 met lunch
za 4 april van 10 - 14.30 uur les 5 met lunch
Metdoen an dizze cursus kost 75,- euro, inclusief koffie/ thee en cursusmateriaal.
De leste twei keer is een lunch inbegrepen. Anmelden kan bij het Huus van de Taol: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pagina 1 van 57