Drentse karkliedern

Al een jaor of wat kuj op dizze webstee een hieleboel psalms en gezangen in de streektaol vinden. De warkgroep Drentstaolige kerkdiensten van het Huus van de Taol vun dat der feilijk nog veul meer liedties in het Drèents bij kommen mussen. Zie bint daor haard met an het wark gaon. Intied dat de helft van de warkgroep gangs was met het vertaolen van Genesis, gungen vief aandern an de slag met het umzetten van liedteksten. En... zie hebt eer van heur wark. Ien van de Nederlandstaolige schrievers leut zölfs weten, dat de Drentse vertaoling de bosschup veul beter hen veuren bracht as het origineel.

De Drentse teksten komt niet in boekvörm beschikbaar, maor allén via oeze webstee.
Dat hef naodielen, maor ok hiel wat veurdielen.
Hiel mooi is het bijveurbeeld, dat de Drentse liedties gratis ophaald worden kunt. Wij hoopt dat dit hiel veul daon wordt.