Staat van het Drents en bekendheid van het Huus van de Taol

9 apr 2018

De Commissie van Onderzoek hef in febrewaori van dit jaor via het Drents panel underzuuk daon naor
* de beheersing van het Drents
* de holding ten opzichte van het Drents
* de bekendheid van het Huus van de Taol.
1172 leden van het Drents Panel hebt op de computer een liest met twintig vaogen invuld. Die 1172 leden kunt beschouwd worden as een dwarsdeursnede van de Drentse bevolking van 20 jaor en older.

 

'Goed te verstaon'
Maor liefst 94% van de undervraogden gef an het Drents hiel goed tot vrij aordig verstaon te kunnen. Maor ien procent kan het hielemaol niet verstaon. Dit is vergeliekbaar met de ciefers oet het jaor 2007.
Het zölf proten van het Drents is wat stoerder, maor 42% giet dat hiel gemakkelijk of en 17% vrij aordig. Ok dat is zu’n beetie hetzölfde as in 2007 (stieging van 1%).

Ok het lezen van het Drents giet wal aordig: 72% van de inwoners van Drenthe kan dat goed tot vrij aordig. En dat is een veuroetgang van 9%. Drents schrieven is lastiger (wij hebt dat ok ja nooit leerd op schoel): 7% kan dat goed en 15% vrij aordig. En daormet is het schrieven van oeze streektaol toch ok met 5% veuroetgaon.

"Weerdevolle taol"
De ciefers van het underzuuk maakt dudelk dat het Drèents as een weerdevolle taol zien wordt, waor mèensen over ’t algemien groots op bint (79%) en waorvan ze vindt dat het bij de cultuur van oeze previncie heurt (77%) . Het Drents past ok zeker in dizze tied, klinkt niet slordig en mag zeker niet verleuren gaon (77%). De miesten vindt het ok mooi as argens Drèents proot wordt. Zesig procent vindt meertaoligheid belangriek en dik 40% wil geern dat kinder Drentse les kriegt.

Volgens de opstellers van het rapport: “In tien jaar tijd is er weinig veranderd. Wel zijn de respondenten positiever over Drentse les voor basisschoolkinderen dan tien jaar geleden.”

Huus van de Taol
In het underzuuk is ok keken naor de rol van het Huus van de Taol. Op de vraog “Kent u het Huus van de Taol?” antwoordde 12% dat ze nog nooit van de streektaolorganisatie heurd hadden. 67% antwoordde met “Ja” en nog ies 21% met “Wel eens van gehoord”.

Positief
Al met al bint de oetkomsten van het underzuuk zeker positief te numen. Niet alles wat nou ofvraogd is, is tien jaor leden ok underzöcht, maor daor waor het wal te vergelieken is, kuw simpel zat stellen: der bint positieve ontwikkelingen - der is lichte tot wat grotere veuroetgang. Met zukke rapportciefers kun wij wieder.