Hermien nemp officieel ofscheid as uutgever

22 juni 2018

Sinds 1 april is Hermien Haar niet meer de uutgever van Het Drentse Boek. Op 22 juni nam zij officieel ofscheid van de uutgeverswereld tijdens een receptie bij de MolenHoeve in Echten. Hermien wordde deur collega´s, familie, (boek)vrijwilligers, schrievers en het bestuur van het Huus van de Taol nog ies extra in het zunnegie ezet. Hermien wordde eprezen um heur tomeloze inzet veur Het Drentse Boek en het Huus van de Taol um kwalitatief goeie boeken en tiedschriften te maken. Zij was daormit van onschatbare waarde veur het behold van de Drentse taal. Het bestuur van het Huus van de Taol hef daorum besleuten Hermien de erepenning van het Huus van de Taol toe te kennen. Veurzitter Anne Doorbos benaodrukte nog maar ies weer daj gemakkelijker an een koninklijke onderscheiding koomt as an de erepenning van het Huus van de Taol. En zo is het. Wij fielsieteert Hermien van harte mit dizze zeer verdiende onderscheiding.Bert Rossing hef sinds 1 april de uutgeverstaken van Hermien overeneumen.
De biezundere speld die Herman uutereikt kreeg wordde anebeuden deur Huisman-Kromme Edelsmeden. Wat een barre mooi gebaar!
speld