Een gitzwarte dag

Dunderdag 1 november is Cor Doevendans oet de tied kommen. Al helderwat jaoren was Cor bestuurslid van het Huus van de Taol. Een betrökken bestuurslid, iene waor aj van opan kunden, een verknupt sympathieke vent, een man diej elke organisatie toewenst. Met Drenthe, het Drents en de cultuur van Drenthe was Cor slim begaon. Hie was ok ien van de leden van Törf Jenever en Achterdocht, een popgroep oet Schoonebeek maor veul meer as dat. In de B’ART 2015 is een hiel mooie reportage over dizze groep van wereldverbeternde jongelu opnummen. Daor vertelt elk hoe ze viefendartig jaor later in ’t leven staot. In 1979 warkte Cor (“zeg maor Lippe”) in het familiebedrief, maor har de wil um de wereld te veraandern, te verbetern. In elk geval mus je daorveur je best doen. In 2014 was Cor Doevendans eigenaar/directeur van een eigen bedrief, verkocht van alles en nog wat en reisde de hiele wereld over. Maor nog aaid vun Cor dat de wereld beter kun en daj daor net as in 1979 je best veur doen mussen.

En dat leste bleef Cor doen. Waor het kun prebeerd’e zien stien an de samenleving bij te dragen. Zien bedrief Corlido gung het geweldig met. Wij denkt met deur de gedrevenheid en menselijke maot van de directeur. Maor wieder bleef e zuch ok inzetten veur de previncie. Zien betrökkenheid met de streektaol kwam nou niet meer naor veuren in een liedtekst of gedicht (van hum hef ok al ies een tekst in Roet staon!) of een Drentstaolige brief an Provinciale Staten, nee, Cor weur u.a. bestuurslid van het Huus van de Taol. En daor was de club slim bliede met. Vanwege zien betrökkenheid en achtergrond zörgd’e veur een prachtige aanvulling op de rest. Veurofgaond an de vergaderingen was der tied veur wat flauwekul, grappies, en veur directeur Jan Germs even een por in ’t lief met de toevoeging ‘Ha, Jannegie’. Tiedens de bespreking gung het er terecht zakelijker an toe um het nao de vergadering gewoon weer gezellig te maken. En as directeur van Corlido - een prachtig internationaal bedrief - verloochende Cor nooit zien Drentse wortels. Relaties gungen de deur oet met een dopper met ‘waoter’ as opdruk of een paraplu met een Drentse tekst. Verschillende jaorgangen van de B’ART hebt heur weg vunden naor warknimmers en partners van Corlido.

En dan komt er zomaor die inktzwarte zaoterdag 20 oktober. Vanzölf helpt de zörgzame pap as der schilderwark bij ien van de kinder daon worden mot. En Cor, die altied verantwoordelijk te wark giet en veiligheid in warksituaties slim belangriek vindt, komt lillijk ten val. De gevolgen bint verschrikkelijk en de schade an zien lichaam is zo slim, dat herstel niet meer meugelijk is. Ofgelopen dunderdag is Cor Doevendans oet de tied kommen.

In het Huus van de Taol bin we der beheurlijk kepot van. Cor was gewoon slim geliefd bij oes allemaol. Vrouw Geertje en de drie kinder en verdere familie moet wieder zunder dizze geweldige man en pap. Wat zult ze hum missen.

Wij wenst heur hiel veul starkte toe bij het dragen van dit grote verlies.