Nei boek over het Nedersaksisch

Dizze maond is der een naoslagwark over het Nedersaksisch verschenen. Het boek drag de titel: ‘Nedersaksisch in een notendop, inleiding in de Nedersaksische taal en literatuur’ van H. Bloemhoff, P. Bloemhoff-de Bruijn, J. Nijen Twilhaar, H. Nijkeuter en H. Scholtmeijer. Van Gorcum oet Assen is de oetgever en de schrievers komt oet verschillende regio's in het Noord-oosten van Nederland. Bie het Nedersaksich heurt Grunnings, Drèents, Stellingwarfs, Sallands, Veluws, Urks, Twents en Achterhoeks en Liemers.

Nedersaksisch in een notendop is een boek veur elkenien die in streektaolen ïnteresseerd is. Het is te koop veur € 22,95 in d eboekhandel in Noord-Oost Nederland.