Hendrik Jan Bökkers speult as eerste met de Nedersaksische app 'Woordwies'

'Woordwies' is der! De Nedersaksische app is deur Hendrik Jan Bökkers in warking steld. In het gebouw van RTV Drenthe stiet een grote smartphone. Nao een druk op de knop kun Hendrik Jan het spel speulen.

'Woordwies' is ontwikkeld door de saomenwarkende streektaolorganisaties van Grunnen, Drenthe, De Stellingwarven, West-Oaverijssel, Twente en de Achterhoek.  
In de app een taolspellegie in de verschillende varianten en het neis vanoet de regio's.

Dizze app is gratis en te downloaden in de google playstore en via de App store van Apple.