Taolschulte zöcht veur Börger-Oring

18 feb 2020

Willy Weerman, oeze taolschulte veur de gemiente Börger-Oring, wil nao 12 jaor het stokkie overdragen an een aander. Dus nou bin we bij het Huus van de Taol op zuuk naor een neie taolschulte!

Dizze ambassadeur vertegenwoordigt oes in de gemiente Börger-Oring en organiseert activiteiten zoas het veurlezen op basisschoelen in de meertmaond-streektaolmaond en onderholdt de contacten met de gemiente.  Vanzölf döt de taolschulte dit niet allenig; zij/hij wordt hierbij holpen deur aandere vrijwilligers uut de gemiente. Wiedere activiteiten op streektaolgebied wordt deur dizze groep zölf bedacht en uutvoerd.

Wie drag de streektaol net zo'n warm hart toe as Willy? Wie wilt 't stokkie van hum overnimmen en der veur zörgen daw deurgaot met de mooie dingen die as we in de gemiente Börger-Oring doet?

Veur meer informatie kuj bellen met oeze directeur Renate Snoeijing op 0593 -371010.