Nei Drents

De Nederlandse taol is deurdrenkt met stoere woorden. In een koppel gevallen komt die oet het Engels, maor dat huuf niet persé zo te wezen.
Het is wal ies aordig um veur de stoere 'Hollandse' woorden neie Drèentse woorden te verzinnen.
Eite Brink oet Raol is daor een meester in.
De mieste woorden die hierunder staot komt oet zien koker. Understaond ziej een hiele flot nei-Drèentse woorden. Misschien kuj zölf ok wal neie woorden bedenken veur allerlei lienwoorden en moeilijke oetdrukkings oet oeze standaordtaol. Het Huus van de Taol wil ze graog van je heuren en zet de schiersten op dizze webstee.

   

 

A

accent circonflexe
adrenalinestoot
advocaat
afvalstoffen
agrotoerisme
afstandbediening
alarmlijn
alcoholcontrole
alcoholist
allergie
aperitief
artsenpost
audioversterker    

dakkie
scheut in de hakken
wettenwiesneus
heffingrommeltax
boerbezuuk
knipdeusie
meleurtillefoon
zoeperzuuktocht
körkentrekker
overgevuligheid
smaokmaokertie
doktersnust
orenknooier  

B badmuts
bagageband (vliegveld)
bakkebaarden
barbecuen
batterij
begroting

belastingaangifte
bibliotheek
bikinilijn

bodybuilder
bodywarmer
bollenpoter
borstimplantaat
borstvergroting

botox-injectie
brainstorm
brommermobiel
browser
bungalow
bungeejumpen
burn-out

burn-out

haorpuutie
koffermeulen
loesledders
snakreustern
inmaokstroom
geldrooi

liegbrief
leeshuus
scheertoefie

spierbultenbouwer
zweetvest
pootpiet
tietvulling
tietrekken

rimpelgum
harsenhoos
kroepauto
zuker
plathoes
mèenschenjojo
opbraand

oetteld

C caravan
carpoolplaats
cassettetoilet
catering
CD-kopie
CD-Rom
centrifuge
champagne
chapelle ardente
charge van de ME
charmeur
chatbox
chatten
chipknip
chirurg
cholesterol
cider
cocaïne
collage
collegezaal
collectant
compact
computermuis
computervirus
conceptbrief
concretiseren
concurrent
condoom
conferencier
consequent
consument
consumptietent
contactlensen
continuïteit
converteren
cosmetica
country & western
couveusebaby
crêche
creditkaart
cruisecontrol
sleurhut
mitrieplek
inschoefpleegie
eterijboer
gapplaotie
bewaorplaotie
sjoedeldreuger
brobbelwien/wien met prik
reer-kapel
plietsiegalop
versierder
revelduus
computerkwebbel
kleingeld-kaortie
mèensensnieder, -slaoger
aodersmeer
appelwien
snoefsnei
plakkerijgie
luusterleslokaol
busloper
diskspiegelplaot
pielschoever
computertiek
perbeerbrief
waormaoken
mitdinger
piemelpuutie
anmekaorpraoter
deurloop
verteerder
eterij-kraom
oogdoppies
deurloop
umbatterijen
mooimaokerij
koiboi-gekweel
bruibakbaby
koterstalling
koopkaortie
rie-regelaor
D dagopvang
decolleté
delete-toets
deodorant
depressief
detectiepoortje
deuce (tennis)
dichters
discos
discussie
discussiëren
discussiëren
dagstee
inkiek / tochthaals
deurstreper
lekkere ruuk
zwartkiekerig
piep-portaoltie
geliek
dreumschrievers
likstee
diskezaotie
praotkribben
henneweerpraoten (deur: Piet Helmholt)
E efficiency
egaliseermachine
e-mail
endocrinoloog
enter-toets
enquêteurs

epileren

doelmaotigheid
gladstrieker
net-brief
klierkenner
doew-knop
vraogvolk

haorpikken

F fantasie

fastfood
fastfood

fysiotherapeut
flitspaal
flyer
Franse kaas
fysiotherapie

dreumgedachte

raphap
hap-sloek-wegvoer

spierstrieker
sjeffeurverschrikker
dwarrelbladtie / strooibladtie
stinkkees
spierknoffeln

G gastronomie
gel
geluidsbox

geslachtskenmerk
gitaar
goede referentie
graffiti
GSM
g-string

lekkerbekkerij
haoliem
boembak

waotermark
snaorenbak / tokkelbred
ophemeltie
muurgeklodder
buustillefoon
kruusveter

H hamburger
hardrijden op de schaats
hardrock
hegknipper
Hells Angels
hometrainer

hongerstaker
hooligans
hype
hyperventilatie
hypochonder

kaokenrekker
stoomscheuveln
orenknooierij
heegzwao
motorberen
kaomerfiets

nee-eter
plietsieplaogers
gekte
plasticputenziekte
ziekzeurder

I imam
immobiel
inflatie
inlegkruisje

insert-toets
inspecient
interview
intro
moskee-baos
stokstiefstil
geldkrimp
drupvanger

tussenfrommelknop
tenielregelaor
vraogpraotie
anloopie

J joggen pokkelplaogen
K kibbeling
knuffelbeest
kruimeldief
kuuroord
vishompies
andoekdier
krummelsloeker
opknapstee
L laissez-faire
langlaufen
lasergun
lightverse gedicht
linedance
link (internet)
live-show
luchtfietserij
laomaor
latlopen
bonnegies-schieter
gniezertie
riegedaans
web-knup
loerpregramma
waonspinnerij
M macramè
mascara
mascara
massage-olie
meteorieten
meteoroloog
metronoom
microfoon
mime
mitella
mixer
monitor

motorzaag

mountainbike
musical

gaorenknupperij
wimpervarf
ogenroet
griem-eulie
ruumtemot
mooiweerraoder
maottikkertie
praotzeefie
bekketrekken
draogdoek
husselbeker, -vaos
kiekglas

knetterbiel (Lammert uut Oring)

roegtefiets
zingteniel

N navelpiercing
neolithicum
nawelkral
hunebeddentied
O offline
on line
onderlippiercing
ooglen
oogschaduw
oordopjes
orthopaedisch chirurg
ossuarium
ouderdomsvlekken
oflien
oplien
kinknoppie
kiekdoppie
ogenkriet
oorkörken
bottenzaoger / bottensnieder
bottenopslag

kerkhofbloempies

P party-tent
patholoog
penaltie
peptalk
phytofthora
piercing
piercing
pilot-school
pin-automaat

pizza
playbacken
plusfour
politicus
portier
poseren
printer
printercartridge
progressief
proportioneel
provider
psycholoog
punkkapsel

snakdak
liekbekieker
zenenschup
anfieterpraotie
eerpelschimmel
naffelbeslag
pokkelprikker
oetperbeerschoel
geldgrieper

pruttiesplagge (deur: Piet Helmholt)
dreugzingen
eerpelboks
praotörgel
deurkeerl
stiefzitten
ofdrukker
inktbakkie
veurlopend
geliek-op
netventer
zielkieker
stiefselhaor

Q quiz praotpuzzel
R rampentoerist
rappen

rapper
reageerbuisbaby
recalcitrant
recensent
receptioniste/telefoniste
relayeren
ringtone
roekenschade
rollator
romantisch
roteren / rotatie
ruïne

ellendekieker
praotzingen

riemrevelaor
handwaarkpoppie
bongelig
zoerschriever
watwujwichie
deurgeven
tillefoonriedel
kreienschao
schoef(el)rek, krummelrek
anhaolderig
sjoedeln
stienbult

S sadist
samenwerkingsverband
sauna
scanner
schlagers
scooterberijder
shantykoor (in Drenthe)
sirene
skeelers
slabbetje
smartlap
SMS-tekstbericht
snelheidsovertreder
snelheidsovertreder
snowboard
soap
software
songfestival
souffleren
specifieren
sperma
spermadonor
sponsor
squaredance
stamppot
stand-up comedian
stofzuiger
stokbrood
streaker
stress
strip
sympathisant
systeemplafond
subsidiëren
zweepwarker
maandewark
zwiethok
plaotiesmaoker
wiebelmeziek
pleerieder
zee(zaand)zingers
janktoete
straotscheuvels
kwieldoekie
traonentrekker
tillefoonbriefie
rausrieder
flitsrieder
glierbred(tie)
sukker-teniel
computervoer
kweelfeest
veurflustern
oetstukken
stiefselzaod
zaodventer
metbetaoler
hokdaans
husselvoer
moppenrevelaor
zoegbessem /hoelbessem
gaogelknooier
blootrunner
drokdruk
tiekenverhaol
haalfstaonder
hangplaotenplafond
metbetaolen
T tatoeage
telefoniste/receptioniste
telefoon

ternauwernood
tongpiercing
touchpad
tourniquet
travestiet
trema
try-out
turbulentie
prikplaotie
watwujwichie
prootiezer

krapan
tongkral
striekraompie
hekmeulentie
miss-vergissing
verdielspikkels
oetperbeerderij
vliegtuuggehotter

U ukelele
uroloog
gitarinnegie
pisdokter
V varkensinvasie
verbalisant
verkeersdrempel
verkoper
verticuteren
viagrapil
vibrator
viool
vlamdover
vlieg-ticket
vluchtelingenwerk
voicemail
voordrachtskunstenaar
voyeur
 
zwienintrek
bonnenberend
springbult
anpraoter
mosropper
pilaorpil
bibberding
jammerplank
keersendoppie
vliegtuugkaortie
vluchterswark
bewaorpraot
veurleesder
blootkieker
W watersnood
wc
website
wieden
whiplash
wielerformatie
wizard
waotermeleur
plensplee
netstee
roetroppen
lapnak
fietsploeg
veurzegpregram
Z zappen
zapper
zorgverzekering
kenaolscheuveln
tillevisiezwarver
heufdpienregeling