Taolschultes

Elke gemiente in de provincie Drenthe hef de beschikking over een Taolschulte.

De taolschulte as ambassadeur hef feilijk drie hoofdtaken:
1. Representeren (vertegenwoordigt het Huus van de Taol in de eigen gemiente)

2. Controleren (an de bel trekken as de streektaol argens onrecht andaon wordt)

3. Organiseren van activiteiten (zoas het veurlezen op basisschoelen in de meertmaond)


Hij/ zij wordt hierbij ehölpen deur de Keurnoten. Dat bint vrijwilligers die in de dorpen van de kerngemiente woont.