In een gezellig vol MeM paviljoen in Leeuwarden, onderdeel van het Talenpaviljoen in Leeuwarden (onderdeel van het programma van de culturele heufdstad van Europa), is op 13 mei het slotprogramma van de Drentse taalweek holden. Op het programma stund onder andere de uutslag van de Schriefwedstried 2017/2018 van Het Huus van de Taol. An dizze schriefwedstried deden zo’n zeuventig schrievers mit uut het hele Nedersaksisch taalgebied. Der waren juryleden uut elke regio. Unaniem waren ze van mening dat de verhalen een goed niveau hadden en dat het beslist gien straf was die te mutten lezen. En dat het een moeilijke taak was um de winnaar te kiezen, dat schreef ok elk jurylid. Uuteindelijk bleek dat het verhaal Soamen in het Westerkwartiers van Tonko Ufkes de meeste punten kreeg. Een gedeelde pries was der veur Janet Baron- Lopers (Drents) en Jan de Jonge (Grunnings). Hennie Stokker-Stadman wun de pries veur het best veurgelezen verhaal. Daornaost waren der eervolle vermeldings veur Are Meijer, JennyAnna Linde en Wil Eefting.

Sinds 1 mei is Jan Regtop an het wark bij het Huus van de Taol / Het Drentse Boek. Hij volgt Alja Kiers op die met ingang van 1 juni stopt. Jan stelt zich even an oe veur.

Mien naam is Jan Regtop, 52 jaor en geboren en getogen in Slien. Daor woon ik nou ok nog steeds met mien vrouw Grietje en zeun Frank van 13.

In mien vrije tied ben ik veul op het voetbalveld te vinden. As voetballer zölf en ok as jeugdtrainer of scheidsrechter. Op 1 mei ben ik begund bie het Huus van de Taol en daor heb ik veul plezier an!

Leeuwarden is van ’t jaor culturele heufdstad van Europa en noe zuj zeggen wat hef dat met Drèents te maoken? Nou, toch wel wat, ’t Drèents hef daor van zundag 6 mei tot en met zundag 13 mei een stee in ’t preject Lân fan Taal. In ’t centrum van Leeuwarden, in de Prinsentuun steeit een paviljoen met de naom Talenpaviljoen MeM – Livingroom of Languages. Dat paviljoen is een gebouwgie dat een moouder met lange rokken veurstelt. Wij hebben ja allemaol onder mam zien rokken oouze mooudertaol leerd. Dat paviljoen is de ontmoetingsplaots veur taolgemeeinschappen in Lân fan taal. Op vaste momenten in de week worden er optredens en aander activiteiten programmeerd. Het is een gezellige ruumte waor je best even zitten kunnen. In het paviljoen kuj ok een kop koffie drinken of een happie eten. De horeca wordt daon deur dove mèensen, zodat elkeneein zich redden moet met gebaoren. Je leggen joen taol even an de kaant.
Ankommen week, van zundag 6 mei tot en met zundag 13 mei steeit de Drèentse taol centraol. Op zundag 6 mei neem wij ‘t over van de Limburgers, dan hebben wij een gezaomelijk programma met ’t Limburgse duo Pyure en wordt de dichtbundel Binnenkort uitverkocht prissenteerd. Het is een dichtbundel met Ollekebollekes van veer Drèentse dichters over kunstwarken in de openbaore ruumte van Grunning, Drenthe en Freeislaand. HEt boek kuj ok via de webwinkel van Het Drentse Boek verkriegen.
Op dunderdagaovend 10 mei zal Margaretha Kleine optreden saomen met de Freeise band Mosken, een eigenzinnige Frysktalige band.Op zundag 13 mei nemp Braobant ’t weer van oous over, dat dan hew een Braobants-Drèents programma. Bert Rossing van het Huus van de Taol in Drenthe en Jos Swanenberg oet Braobant lezen veur in de taol van de aander. De Drent Bert Rossing les veur oet het Braobantse boek ‘Merijntje Gijzen’ en de Braobander Jos Swanenberg les veur oet het Drentse ‘Bartje’.
Wieder dizze middag de oetreiking van de priezen van de Nedersaksische schriefwedstried. De winnaor les zien verhaol veur. De Rederiekerskamer Börger speult het stuk Mien eigen weg en het Braobantse duo Lya de Haas en Hennie Korsten tred op en zingt liedties in het Braobants. Kiek hier veur meer informatie

Vief jaor eleden wordde het beeld van Hans Heyting uut Borger esteulen. Na een benefietaovend in Borger was der genog geld um deur kuunstenaar Lia Krol een nei beeld te laoten maken. Dit beeld wordde emaakt van gietiezer um de kaans op diefstal te verkleinen en is in 2016 eplaatst op de stee waoras eerst het olde beeld stund. Maar nou is het eerste beeld terugevunden in een sloot an de Westeres in Zwiggelte! Hij is wel beschadigd en is tiedelijk onderebracht in het gemientehuus van Exloo.Wat der mit het originele beeld edaone wordt is nog niet dudelijk. Het gietiezern beeld blef gewoon in Borger staon. 

Maar liefst 700 inzendingen kwamen der binnen naor anleiding van de puzzels uut de Wiesneus van 2018! Een geweldig resultaat!  25.000 Wiesneuzen bint der in de meertmaond-streektaalmaond uutedield an basisschoelkiender. Dank an al die vrijwilligers die onvermeuibaar aal maar weer op pad gungen um in het Drents veur te lezen! Zelfs tot in april waren zij drok in de weer um alle schoelen te bedienen.

Uut de woordzuker kwam de zin: Kunt dieren ok Drents verstaon?

De tablet is ewunnen deur Thijs Nieborg uut groep 8 van de Linderakkers in Valthe.

De kruuswoordpuzzel had as uutkomst: bullebak

Een priezenpakket is ewunnen deur:Fleur Scheerhoorn van De Rozebottel in Koekange

De winnende kleurplaat is van Yinthe Boelhouwer van de Panta Rhei uut Coevern. Zij kreg ok een priezenpakket.

Allemaol van harte fielsieteerd! En hej gien pries? Volgend jaor kuj gewoon weer mitdoen!

De priezen zult nao de meivekaansie deur de Taolschultes op de schoelen worden uutereikt.

Op zaoterdag 21 april wordde in zalencentrum Meursinge in Börk de tweejaorlijkse Drentendag eholden. Het is de ontmoetingsdag van Drentse verenigings in de Vrömde.Deurdat der aal meer verenigings opeheven wordt umdat der gien bestuursleden meer bint te vienden zul het maar zo ies kunnen dat het ien van de leste Drentendagen ewest hef. Ondanks dit droevige veuruutzicht waren der toch zo'n 140 Drenten anwezig die de dag traditioneel begunden mit het Drentse Volkslied. Gasten waren dizze dag Gedippeteerde Cees Bijl die riffereerde an de Staat van het Drents waoruut blek dat het hielemaol nog niet zo gek giet mit de Drentse taal, Marga Kool en Jan Veenstra en vocaal ensemble Intermezzo. Het bestuur van Drenten in de Vrömde kan terugkieken op een geslaagde dag.

Veurige maond stund de streektaalpuzzel in het Dagblad van het Noorden.Maar liefst 309 inzendings bint der binnenekomen. Het was bliekbaar nogal een pittige puzzel, want der waren nogal wat fouten oplossings. De goeie zin was: Van vortgeven kuj gloepends riek worden.
De puzzel stiet hieronder nogmaals ofebeeld mit de goeie oplossing derbij. Alle prieswinnaars: van harte fielsieteerd! Wij hoopt daj oe hebt vermaakt!

 

Op zundagmiddag 15 april kreeg Leny Hamminga veur heur boek 'Lena' de Streektaolpries van het Dagblad van het Noorden. Der waren in de categorie 'Proza en Poezie' nog 2 uutgaves van het Huus van de Taol/Het Drentse Boek nomineerd. 'Leeive Lieve Eva'van Jannie Boerema en 'Drentse Letteren' van Rouke Broersma. De publiekspries was veur Harm en Roelof mit heur cd 'Daor stiet je fiets'.

Pagina 7 van 55