IENAKTERFESTIVAL KÖRT & GOED

Aal twei jaor organiseert het Huus van de Taol in de meertmaond-streektaolmaond het ienakterfestival Kört&Goed. De eerste keer daw dit festival organiseerden was in 2015. De opzet is aal maol hetzölfde: op zien hoogst twaalf ienakters wordt op drei aovends op drei verschillende plekken in Drenthe speuld. Een jury beoordielt wat der op de plaanken bracht wordt. Elke aovend levert een winnaar op. Dizze drei winnaars gaot deur naor de finale. De beste tweide van de drei veurronde-aovends mag ok naor de finale. En dizze finale is de oflopen keren in schouwburg Ogterop in Möppelt west. Een neie jury beoordeelt de finale.

In 2022: het veerde ienakterfestival Kört&Goed 

In meert 2022 is der weer een neie editie van Kört&Goed. De drei veurrondes bint in Zeijen (5 meert), Noord-Slien (11 meert) en Dwingel (12 meert). De finale is dan op zaoterdag 26 meert in schouwburg Ogterop in Möppelt. Vanof 1 oktober tot 1 november 2021 kunt tenielgroepen zuch anmelden veur het festival.

Wel kan met an doen

Tonielverienings, buurtverienings, vriendenclubs of welke aandere groep dan ok, kunt zuch anmelden om met an te doen. De grootte van de groep is niet belangriek; wal of de groep ok op het podium past. De veurrondes speul we op kleine podiums.

Eisen veur de ienakter

De ienakter hef een lengte tussen de twintig en dartig minuten en is hielemaol of grotendiels in het Drents. De keuze van het genre is vrij; van femilieveurstelling tot klucht tot erensachtig.

Der kunt niet al te veul decorstukken gebroekt worden, want der zit vaok niet meer as tien minuten tussen de verschillende opvoerings.

Vergoeding en begeleiding

Elke groep die metan döt, kreg € 100,- um in elk geval een diel van de kosten (zoas veur de productie en Buma) betaolen te kunnen. Wieder hebt de dielnimmers recht op deskundige hulp op het gebied van de Drentse taol en understeuning bij de regie (via het Huus van de Taol).

Anmelden

Stuur een mailtie tot 1 november 2021 naor info@huusvandetaol.nl.