IENAKTERFESTIVAL KÖRT & GOED

Aal twei jaor organiseert het Huus van de Taol in de meertmaond-streektaolmaond het ienakterfestival Kört&Goed. De eerste keer daw dit festival organiseerden was in 2015. De opzet is aal maol hetzölfde: op zien hoogst twaalf ienakters wordt op drei aovends op drei verschillende plekken in Drenthe speuld. Een jury beoordielt wat der op de plaanken bracht wordt. Elke aovend levert een winnaar op. Dizze drei winnaars gaot deur naor de finale. De beste tweide van de drei veurronde-aovends mag ok naor de finale. En dizze finale is de oflopen keren in schouwburg Ogterop in Möppelt west. Een neie jury beoordeelt de finale. Maor in 2021 is alles aans!

In 2021 gaow op boeten speulen

In coronatied hol wij veur, op en achter het podium anderhaalve meter ofstand. Dat wil in de dörpshoezen en aandere zaolen niet al te best. Ok kunt der dan slim weinig mèensen bij wezen. Dat is aans in de openluchttheaters van Drenthe. En dus speul we het ienakterfestival Kört&Goed op boeten.

Niet in meert, of juni, maor in  augustus/september

In meert is het te kold en te duuster veur boeten speulen. Maor in de zummermaonden kan het best.

Um reden dat der nog aal niet in dörpshoezen en zaolen rippeteerd worden kan, hew de veurrondes deurschoven naor augustus. We begunt op zaoterdag 14 augustus in het openluchttheater van Anloo. Dan gaow op vrijdag 20 augustus naor het openluchttheater in Aalden en een dag later staow in het openluchttheater in Rune. De finale is op vrijdag 10 september 2021 in openluchttheater Tivoli in Assen.

Wel kan met an doen

Tonielverienings, buurtverienings, vriendenclubs of welke aandere groep dan ok, kunt zuch anmelden om met an te doen. De grootte van de groep is niet belangriek; wal of de groep ok op het podium – op anderhaalve meter – past.

Eisen veur de ienakter

De ienakter hef een lengte tussen de twintig en dartig minuten en is hielemaol of grotendiels in het Drents. De keuze van het genre is vrij; van femilieveurstelling tot klucht tot erensachtig.

Der kunt niet al te veul decorstukken gebroekt worden, want der zit vaok niet meer as tien minuten tussen de verschillende opvoerings.

Vergoeding en begeleiding

Elke groep die metan döt, kreg € 100,- um in elk geval een diel van de kosten (zoas veur de productie en Buma) betaolen te kunnen. Wieder hebt de dielnimmers recht op deskundige hulp op het gebied van de Drentse taol en understeuning bij de regie (via het Huus van de Taol).

Anmelden

Stuur een mailtie veur 15 juni 2021 naor info@huusvandetaol.nl.