Taolkaorties

Op de website www.drenthe.digitaalkaart.nl kuj een koppel taolkaorten bekieken. Zo kuj al van meer as driehonderd woorden bekieken hoe of dat woord in de verscheiden dielen van Drenthe oetspreuken wordt.

Boven de kaort van Drenthe kuj twintig Nederlandse woorden zien. Dat bint de leste woorden waor of een taolkaort met de Drentse woorden van maakt is. Aj op ien van die Nederlandse woorden klikt, kriej het Drentse taolkaortie te zien.

Rechtsboven ziej een witte rechthoek. Aj in het witte vakkie een letter intypt, komt alle Nederlandse woorden met die begunletter op batterij. Aj daornao op ien van die woordties klikt en daornao op ‘zuken’ klikt (het vakkie naost de witte rechthoek), dan kuj het taolkaortje van dat woord zien.

Je kunt ok gewoon een woord intypen, maor dan moej dat wal in het Nederlands doen.

Aj der niks van begriept, dan kuj bellen of mailen met het Huus van de Taol. Under het knoppie ‘contact’ kuj een vraog stellen of een opmarking maken.