Kuutjebuten

16 mei 2013

In de streektaalenquête Vraog & Antwoord koomt mit grote regelmaot mooie Drentse woorden naor boven. Dizze keer is kuutjebuten an de beurte. Abel Darwinkel hef uutezöcht waor as dit woord vandaone komt.

Kuutjebuten betiekent ruilen. In Drenthe wordt het ok wel  buten of ombuten of um(me)buten, verbuten of kuutiebuten enuumd.

 

-      Die jurk past niet goed, ik wil hum nog weer umbuten. (Stieltjeskanaal)

-      Wij mussen de fietsen nog weer ombuten. (Norg)

-      Zuw knikkers verbuten? (Nieuw Dordrecht)

-      Ik wil wel met die kuutjebuten as doe dat ding graog hebben wist. (Emmer Erfscheidenveen)

 

Aj in de Dikke van Dale kiekt um te weten te komen waor ruilebuiten en kuitjebuiten vanadaone koomt dan kuj lezen dat bu(i)ten of buten en cuyden of cuden gebrukelijke woorden veur ruilen waren. Langzamerhand is het van buiten en cuyden, kuitjebuiten en ruilebuiten eworden. En daorvan is ruilen overebleven.Kuutiebuten en ombuten bint in oonze streektaal langer hangen blieven dan in de standaardtaal.